CV

- Lerarenopleiding Tekenen en       Handvaardigheid bij het CLZ in Zwolle


- Cursus Glasfusen bij de Leeuwenbrug in Deventer.

- Diverse workshops

- Sinds 2013 als autodidact bezig met Glasfusen, Schilderen en Beeldhouwen.